Home Nation Membership

Are you covered?

Insurance is just one of many Home Nation Membership benefits, but means you can train and race with confidence all year round!

Cyfres Tristars 2019

Published:

Y mae Triathlon Cymru yn falch I cyhoeddi Cyfres Tristars am 2019, un ar ddeg digwyddiad ar draws Cymru sydd, eleni, yn cynnwys tri triathlon dwr-agored a hefyd nifer o digwyddiadau aml-gamp mwya’ poblogaidd Cymru.

 

Fe fydd cyfres 2019 yn dechrau ag gorffen yn Ganolbarth Cymru, efo’r Aquathlon Cerist ym Machynlleth ar 29ain o Ebrill yn dechrau’r gyfres, cyn gorffen yn ganolfan hamdden Plascrug ar 31af o Awst drwy Triathlon Plant Aberystwyth

Rhwng y ddau ddigwyddiad yma, fydd y gyfres yn teithio ar draws Cymru, efo digwyddiadau yn cymryd lle ar draws Llanelli, Ruthun, Y Bala, Caerdydd, yr Wyddgrug, Ystradgynlais a Tredegar

Dyma’r gyfres gyfan isod:

Event Date Region Location
Cerist Aquathlon Sunday 28th April Mid Machynlleth Leisure Centre
Ruthin Junior Traithlon Sunday 5th May North Ruthin Leisure Centre
Llanelli Open Water Triathlon* Sunday 12th May South North Dock, Llanelli
Stephen Lewis Aquathlon Sunday 26th May South Ystradgynlais Leisure Centre
Cardiff Junior Triathlon Saturday 8th June South Maindy Leisure centre, Cardiff
Denbigh Junior Triathlon Sunday 23rd June North Denbigh Lesiure Centre
Bala Junior Triathlon Saturday 29th June  North Penllyn Lesiure Centre, Bala
Conwy Tristars @ Mold Sunday 14th July  North Mold Leisure Centre
Park Bryn Bach Junior Triathlon Sunday 4th August South Park Bryn bach, Tredegar
Aberystwyth Junior Triathlon Saturday 31st August Mid Plascrug Leisure Centre, Aberystwyth
Pembrokeshire Junior Triathlon TBC West Pembroke Leisure Centre

 

I gymryd rhan yn yr digwyddiadau unigol, fydd angen i gystadleuwyr cofrestru efo’r trefnwyr yn uniongyrchol. Gallwch ymweld ar y gwefannau unigol, neu bydd yr holl gyfres ar gael drwy wefan digwyddiadau Triathlon Cymru.

I gwblhau’r gyfres, fydd y pedwar sgôr uchaf o’r holl ddigwyddiadau drwy gydol y gyfres yn cael i atodi. Fydd yna fedalau aur, arian ac efydd ar gael i fechgyn a marched yn yr oedrannau canlynol:

Tristar 1 (9-10yrs), Tristar 2 (11-12yrs) a Tristar 3 (13-14yrs).

Efo’r pedwar sgôr uchaf yn creu’r cyfanswm i bob cystadleuwyr, mae’r nifer o ddigwyddiadau tu fewn i’r gyfres hefyd yn rhoi cyfleoedd i unigolion ymarfer tu fewn amodau cystadleuol, heb gael y pwysau fod pob sgôr yn cyfrif.

 

Cofrestru

I gymryd rhan yn y gyfres gyfan, fydd angen i gystadleuwyr cofrestru efo Triathlon Cymru cyn y digwyddiad cyntaf. Mae’r mesur yma yn lle eleni i helpu’r trefnwyr casglu’r canlyniadau wedi’r digwyddiad.

Rydym yn pwysleisio’r rhieni neu’r clybiau i gofrestru’r plant, gan e-bostio Triathlon Cymru efo copi o’i cherdyn aelodaeth a hefyd manylion y clwb. Anfonwch y wybodaeth yma i WT-Events@WelshTriathlon.org

Gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg o’r tymor, ond dim o’n y digwyddiadau ar ôl gael y wybodaeth yma fydd yn cyfrif. (Os rydych yn anfon y manylion ym Mhis Gorffennaf, ni fydd canlyniadau mis Mai a Mehefin yn cael i gynnwys).

 

Sgorio am 2019

Y mae yna system sgorio newydd yn lle y tymor yma. Fydd enillwyr y digwyddiadau dwr-agored gallu ennill 1200 o bwyntiau, ac enillwyr y digwyddiadau eraill 1000 o bwyntiau. Fydd canlyniadau pawb yn cael i gyfrif yn erbyn amser yr enillydd. Er enghraifft, mae’r enillydd yn gorffen mewn 18munud ac yn ennill 1000 o bwyntiau, fydd y cystadleuydd a orffennodd yn ail mewn amser o 18mun 36 eiliad yn cael 968 o bwyntiau (18 / 18.36 X 1000 = 968). Mae hyn yn gwobrwyo pob cystadleuydd am ei hymdrech gyfan ac nid y safle maent yn gorffen.

 

Tîm Cymru am Bencampwriaeth Prydain

Fydd manylion am y broses yma yn cael i hysbysu yn y flwyddyn newydd.

 

Thanks to our Partners

Join Us

And enjoy insurance benefits, race licensing and more...