Home Nation Membership

Are you covered?

Insurance is just one of many Home Nation Membership benefits, but means you can train and race with confidence all year round!

Gwyl Dewi Duathlon, St Fagans.

Published:

Welsh Triathlon is delighted to announce a new partnership with St.Fagans, The National Museum of History which will see multi-sport being delivered within one of Wales’ most iconic locations.

 

This is a unique opportunity to engage in entry level multisport within one of Wales top visitor attractions. The ‘Gwyl Dewi Duathlon’ will take place on Saturday 29th February, as the Welsh History museum, its iconic locations and its characters come to life to the backdrop of runners and cyclists.

 

The Gwyl Dewi Duathlon will provide an opportunity to Run-Bike-Run in the safety of a closed museum. It will be a ‘time trail’ through time!

 

The aim of GO TRI is to introduce and make Triathlon accessible to a wider audience. In so doing it provides an opportunity to participate over short-distances and at a recreational level rather than having a competitive focus. GO TRI has been uniquely developed to ensure there is something for everyone, no matter your age, experience or ability. We believe that every single person deserves a GO TRI experience.

 

The event will consist of a 3.3km Run, followed by a 11.2km bike on a mixed surface of gravel road and tarmac, before finishing with a 1.65km around the grounds of St. Fagans Castle.

 

Spaces for this event are limited, so to ensure your spot, click here.


for further information, please email WT-Events@WelshTriathlon.Org

 

 

Duathlo Gwyl Dewi, Sain Ffagan

Mewn partneriaeth â Triathlon Cymru.

 

Mae’n bleser gan Triathlon Cymru gyhoeddi partneriaeth newydd gyda Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan, a fydd yn gweld digwyddiad aml-gamp yn cael ei ddarparu yn un o leoliadau mwyaf eiconig Cymru.

 

Mae hwn yn gyfle unigryw i gymryd rhan mewn duathlon lefel mynediad yn un o brif atyniadau ymwelwyr Cymru. Bydd y ‘Duathlon Gwyl Ddewi’ yn cael ei chynnal ar ddydd Sadwrn 29ain Chwefror, tu fewn i Amgueddfa Werin Cymru, a fydd gystadleuwyr yn rhedeg a beicio trwy nifer o lleoliadau eiconig.  

 

Bydd ‘Gwyl Dewi Duathlon’ yn rhoi cyfle i unigolion rhedeg, beicio a rhedeg er diogelwch amgueddfa gaeedig.

 

Nod GO TRI yw cyflwyno a gwneud Triathlon yn hygyrch i gynulleidfa ehangach. Wrth wneud hynny mae'n rhoi cyfle i gymryd rhan dros bellteroedd byr ac ar lefel hamddenol yn hytrach na chael ffocws cystadleuol. Mae GO TRI wedi'i ddatblygu i sicrhau bod rhywbeth i bawb, waeth beth fo'ch oedran, profiad neu allu. Credwn fod pob unigolyn yn haeddu profiad GO TRI.

 

Bydd y digwyddiad yn cynnwys Rhedeg 3.3km, ac yna beicio 11.2km ar wyneb cymysg o ffordd graean a tharmac, cyn gorffen gyda ail rhediad o 1.65km o amgylch tir Castell Sain Ffagan.

 

I sicrhau eich lle am y digwyddiad hyn, cliciwch yma i gofrestru

 

Am fwy o wybodaeth, ebostiwch WT-Events@Welshtriathlon.org

 

Thanks to our Partners

Join Us

And enjoy insurance benefits, race licensing and more...