Home Nation Membership

Are you covered?

Insurance is just one of many Home Nation Membership benefits, but means you can train and race with confidence all year round!

Welsh Super Series 2018

Published:

Welsh Triathlon are proud to announce the ‘Welsh Super Series 2018’.

The ‘Welsh Super Series’ is a newly formatted series comprising of carefully selected events across Wales. It will feature Wales’ top triathletes and competitors from further afield compete for the newly created Welsh Super Series Title.

Each stage of the Welsh Super Series will be televised across National television as well as a number of Welsh Triathlon social media platforms.

The six events, shown below, run from May through to September 2018, and participants need to compete in four of the six events to take the ‘Welsh Super Series’ Crown.

The Selected events for the 2018 Series are:

 

Event Date Distance Location Entry
Llanelli Sprint 13th May 2018 Sprint Llanelli Coastal Path Click Here
Pembrokeshire Coastal  16th June 2018 Standard Broadhaven, Pembrokeshire Click Here 
Cardiff Triathlon 24th June 2018 Standard Cardiff Bay, Cardiff Click Here
Bala Standard 8th July 2018 Standard Llyn Tegid, Bala, Gwynedd Click Here
Tuska Sprint  26th August 2018 Sprint Porthcawl, Click Here
Sandman Triathlon 22nd September 2018 Sprint Anglesey, Gwynedd Click Here

 

In order to take the title and the attached prizes, participants will need to be a member of their home Triathlon Federation. This will be in addition to any prizes provided by the individual event organisers.

Prize categories will be awarded to Triathlon Federation members in the following categories; Open Male, Open Female, Veteran Male, Veteran Female, Super Veteran Male, Super Veteran Female as well as Club Classification.

The club category will be solely for Welsh Triathlon Clubs. This will see accumulated times for the top four finishers from each club positioned at each event. The four highest scores across the six events shall be collated and classified accordingly. Although the focus throughout the series is on individual participation, this gives Welsh Clubs a platform to compete and promote themselves across new avenues.

 

There is also going to be a new Welsh Triathlon National Club Relay, more details of this to follow!

 

To enter the events, please do so directly with the individual event organisers, their information can be found above.
 

If you have any questions with regards to the series, please contact Welsh Triathlon Events Officer, Gareth Evans on garethevans@welshtriathlon.org

 

Cyfres Cymru 2018

 

Mae Triathlon Cymru yn falch I hysbysu ‘Cyfres Cymru’ am 2018.

Y mae Cyfres Cymru yn gyfres newydd o chwe gymal wedi lleoli dros Gymru gyfan. Fydd y gyfres yn cynnwys campwyr orau Cymru yn cystadlu efo cystadleuwyr dros Brydain a dramor am goron Cyfres Cymru 2018.

Bydd pob cymal yn gal i ddarlledu dros deledu cenedlaethol a sylfaenai cyfryngau Triathlon Cymru.

Fe fydd y chwe chymal yn rhedeg o Fis Mai i Fis Medi 2018, gweler y cymalau yn isod.

 

Event Date Distance Location Entry
Llanelli Sprint 13th May 2018 Sprint Llanelli Coastal Path Click Here
Pembrokeshire Coastal  16th June 2018 Standard Broadhaven, Pembrokeshire Click Here 
Cardiff Triathlon 24th June 2018 Standard Cardiff Bay, Cardiff Click Here
Bala Standard 8th July 2018 Standard Llyn Tegid, Bala, Gwynedd Click Here
Tuska Sprint  26th August 2018 Sprint Porthcawl, Click Here
Sandman Triathlon 22nd September 2018 Sprint Anglesey, Gwynedd Click Here

 

I ennill tlws Cymal Cymru, mae angen i gystadleuwyr fod yn aelod o gorff triathlon cenedlaethol ei wlad. Fydd y gwobrau yma yn ogystal ag unrhyw wobr am y cymalau unigol.

Fe gall gystadleuwyr gystadlu yn yr adrannau canlynol:

Gwryw Agored, Benywaidd Agored, feteran gwryw, feteran benywaidd, gor-feteran gwryw, gor-feteran benywaidd wrth ochr adran i glybiau Triathlon Cymru

Fydd y gystadleuaeth clybiau ar agor i glybiau Triathlon Cymru yn unig. Yma, fydd amserau'r pedwar cystadleuwr cyntaf yn cael i gymharu efo'r clybiau eraill. Fydd y pedwar sgôr uwch dros y chwe chymal yn cael i ddefnyddio i ddarganfod pwy fydd enillwyr tlws Clybiau Cymru. I redeg wrth ochr agwedd yma'r gystadleuaeth, fydd Triathlon Cymru yn hysbysu cystadleuaeth 'club relay' newydd yn fuan.

I gymryd rhan yn y gyfres, a'r cymalau unigol, ewch i wefan y digwyddiadau sy'n eich denu wrth y cyfeiriadau wefan uchod.

Thanks to our Partners

Huub
Pedal Cover
BRAV
CES Sport
Sporttape
FRAMED

Join Us

And enjoy insurance benefits, race licensing and more...