Find an Event

Looking for your next challenge?

Find an event that’s right for you on our event search

Welsh Tristar Series 2018

Published:

Welsh Triathlon are proud to announce the ‘Welsh TriStar Series’ for 2018.

Following on from the success of 2017, the 2018 series will comprise of 10 events carefully selected events across Wales, featuring three new locations as Welsh triathlon attempts to make the sport as accessible as possible.

Each stage of the Series is organised by independent or club event organisers, and Welsh Triathlon will be working closely with each host to ensure that the series grows from strength to strength.

The Selected events for the 2018 Series are:

 

 

Event

Date

Region

Location

Cerist Junior Aquathlon

29th April 2018

Mid

Bro Ddyfi Leisure Centre, Machynlleth

Ruthin Junior Triathlon

5th May 2018

North

Ruthin Leisure Centre, Ruthin

Llanelli Junior Duathlon

12th May 2018

South

Millennium Coastal Path, Llanelli

Stephen Lewis Aquathlon

3rd June 2018

South

Ystradgynlais Sports Centre, Ystradgynlais

Cardiff Junior Triathlon

9th June 2018

South

Maindy Leisure Centre, Cardiff

Pembrokeshire Junior Triathlon

17th June 2018

West

Pembroke Leisure Centre, Pembroke

Denbigh Junior Triathlon

23rd June 2018

North

Denbigh Leisure Centre, Denbigh

IRC Qualifier

7th July 2018

North

TBC

Aberystwyth Junior Triathlon

1st September 2018

Mid

Aberystwyth Leisure Centre

Conwy Junior Triathlon

9th September 2018

North

Parc Eirias, Colwyn Bay

 

To enter each event, participants will need to register directly with the respected event organisers through their websites. Further information on each of the events will also be available through the Welsh Triathlon Events pages.

Participants will have their five highest scores from the selected events accumulated. Gold, Silver and Bronze medals will then be awarded to participants within Tristar 1 (9-10yrs), Tristar 2 (11-12yrs) and Tristar 3 (13-14yrs). In order to compete for the Tristar Series, participants will need to be members of Welsh Triathlon. Membership information can be found here.

The location of the IRC qualifier 2018 is TBC, more information will available on the Welsh Triathlon website asap. In order to be eligible for selection for the IRC Championships (held at Mallory Park on the 15th and 16th of September), participants will need to complete in three Tristar Series events prior to the Qualifier.

To enter the events, please do so directly with the individual event organisers, their information can be found on the Welsh Triathlon website.
 

If you have any questions with regards to the series, please contact Welsh Triathlon Events Officer, Gareth Evans on garethevans@welshtriathlon.org

 

Cyfres Tristar 2018

 

Y mae Triathlon Cymru yn falch i gyflwyno Cyfres 'Tristar 2018'.

Dilyn llwyddiant 2017, y bydd cyfres 2018 yn cynnwys deg cymal wedi lleoli dros Gymru gyfan. Y mae yna dri lleoliad newydd i'r gyfres eleni, sy'n arddangos y gwaith y mae Triathlon Cymru a'i phartneriaid yn gwneud er mwyn gwneud y gamp yn hygyrch i bawb.

Bydd pob cymal yn gal i drefnu gan glwb neu drefnwr annibynnol, a fydd Triathlon Cymru yn gweithio'n agos efo nhw i sicrhau fod y gyfres yn tyfu o nerth i nerth.

Y gymalau a ddewiswyd am gyfres 2018 yw:

 

Event

Date

Region

Location

Cerist Junior Aquathlon

29ain Ebrill 2018

Canolbarth

Canolfan Hamdden Bro Dyfi, Machynlleth

Ruthin Junior Triathlon

5ed Mai 2018

Gogledd

Canolfan Hamdden Ruthin, Ruthin

Llanelli Junior Duathlon

12fed Mai 2018

De

Millennium Coastal Path, Llanelli

Stephen Lewis Aquathlon

3ydd Mehefin 2018

De

Canolfan Chwaraeon Ystradgynlais

Cardiff Junior Triathlon

9fed Mehefin 2018

De

Canolfan Hamdden Maindy, Cardiff

Pembrokeshire Junior Triathlon

17fed Mehefin 2018

Gorllewin

Canolfan Hamdden Penfro

Denbigh Junior Triathlon

23ain Mehefin 2018

Gogledd

Canolfan Hamdden Denbigh

IRC Qualifier

7fed Gorfennaf 2018

Gogledd

I Gadarnhau

Aberystwyth Junior Triathlon

1af Medi 2018

Canolbarth

Canolfan Hammden Aberystwyth

Conwy Junior Triathlon

9fed Medi 2018

Gogledd

Parc Eirias, Colwyn Bay

I gymryd rhan, fydd angen cofrestru efo'r trefnwyr annibynnol. Gallwch wneud hyn, a darllen fwy o fanylion am y cymalau drwy wefan Triathlon Cymru.

Er mwyn cystadlu drwy'r gyfres gyfan, fydd angen i gystadleuwyr chymryd rhan mewn o leiaf pump cymal. Fydd pedwar sgôr uchelaf pob cystadleuwr yn gal i atodi, a fydd y cystadleuwyr uchaf tu fewn Tristar 1 (9-10bl), Tristar 2 (11-12bl) a Tristar 3 (13-14bl) yn ennill medalau aur, arian ac efydd. Fydd angen i gystadleuwyr hefyd fod yn aelod o Triathlon Cymru. Am fwy o fanylion am aelodaeth, cliciwch fan hyn.

 

Fydd manylion ras gymhwysol IRC eleni yn gal i gadarnahu. Er mwyn ennill lle yn garfan IRC Cymru, fydd angen i gystadleuwyr cwblhau o leiaf 3 cymal cyn i'r ras gymhwysol chymryd lle. Wnaeth Triathlon Cymru gadarnhau'r ras yma mor gyntaf ac sydd yn bosib.

 

Am fwy o fanylion ar unrhyw gymal, ymwelwch â gwefan Triathlon Cymru neu cysylltwch efo’n swyddog digwyddiadau, Gareth Evans ar garethevans@welshtriathlon.org

Thanks to our Partners

Join Us

And enjoy insurance benefits, race licensing and more...